Firma EURO-PLAST oferuje pełną gamę urządzeń do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.Wśród użytkowników oraz fachowców oczyszczalnie EURO-PLAST otrzymują wysokie oceny zarówno pod względem technicznym jak i skuteczności działania.Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym EURO-PLAST są przeznaczone do podczyszczania w warunkach beztlenowych (osadnik gnilny) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający) ścieków bytowo-gospodarczych z gospodarstw indywidualnych.Przed rozpoczęciem montażu każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym należy wykonać rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych na działce, gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia oraz zgłosić budowę właściwemu organowi terenowemu. Zasada działania przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym opiera się na dwuetapowym oczyszczaniu ścieków: Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych. Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego. Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu z drenażem rozsączającym jest zastosowanie kruszywa. W celu uzyskania wysokiej skuteczności doczyszczania zaleca się stosowanie kruszywa o frakcji 16-32mm. Osadniki gnilne EURO-PLAST, oferowane w oczyszczalniach drenażowych, wykonane są z polietylenu metodą rotomouldingu. Charakteryzują się monolityczną budową bez szwów, łączeń i spawów. Osadniki odporne są na działanie substancji agresywnych oraz niskie temperatury.

 • Etap I - podczyszczanie w warunkach beztlenowych - realizowany jest w osadniku gnilnym i polega na wstępnym podczyszczeniu ścieków przy udziale bakterii beztlenowych.
 • Etap II - doczyszczanie tlenowe - to doczyszczanie w warunkach tlenowych, realizowane poprzez system złoża rozsączającego.

Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania każdego systemu z drenażem rozsączającym jest

zastosowanie kruszywa. W celu uzyskania wysokiej skuteczności doczyszczania zaleca się stosowanie kruszywa o frakcji 16-32mm. Osadniki gnilne EURO-PLAST, oferowane w oczyszczalniach drenażowych, wykonane są z polietylenu metodą rotomouldingu. Charakteryzują się monolityczną budową bez szwów, łączeń i spawów.

Osadniki odporne są na działanie substancji agresywnych oraz niskie temperatury.

Eksploatacja oczyszczalni:

 • wyjmowanie kosza filtracyjnego raz na 6 miesięcy i przepłukiwanie materiału filtracyjnego wodą wybieranie osadu z osadnika raz na 1,5 -2 lata zaleca się stosowanie biopreparatów

Urządzenia produkowane przez firmę EURO-PLAST są produkowane zgodne z obowiązującymi

przepisami i posiadają wymagane atesty, aprobaty i certyfikaty.

 • Osadniki gnilne EURO-PLAST: zgodność z PN-EN 12566-1/A1, oznakowanie CE
 • Studzienki EURO-PLAST: AT/2010-08-0245/A2 Instytutu Ochrony Środowiska
 • Złoże rozsączające EURO-PLAST: AT/2015-08-0246/A3 Instytutu Ochrony Środowiska
 • Pakiety - elementy drenażu rozsączającego: AT/2015-08-0325/A1 Instytutu Ochrony Środowiska

 

 

 

Ogólne zasady montażu:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU NALEŻY:

 • dobrać urządzenia w zależności od ilości użytkowników (RLM)
 • rozpoznać warunki gruntowo-wodne na działce, gdzie ma być posadowiona oczyszczalnia
 • zaplanować lokalizację oczyszczalni

LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI Z DRENAŻEM:

 • minimalna odległość pomiędzy drenażem rozsączającym a najwyższym rocznym poziomem wód gruntowych - 1,5m
 • minimalna odległość pomiędzy nitkami drenażu - 1,5m
 • osadnik gnilny posadowić jak najbliżej budynku
 • odległość drenażu od studni - 30m
 • odległość od drzew i krzewów minimum - 3m
 • odległość od ciągów komunikacyjnych (np. wjazd na posesję) oraz obciążeń statycznych - minimum 3m

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU:

 • wyznaczyć miejsce posadowienia oczyszczalni
 • wykonać wykop odpowiednich wymiarów, nie dopuszczając przy tym do zjawiska jego przekopania, zabezpieczyć boki przed osuwaniem na dnie wykopu wykonać podsypkę stabilizującą, a w przypadku występowania trudnych warunków gruntowo-wodnych należy zastosować płytę betonową umieścić osadnik oczyszczalni na dnie wykopu, poziomując zbiornik wzdłuż osi podłużnej wykonać podłączenia technologiczne: wlotu i wylotu ścieków, wentylacji wysokiej rozpocząć obsypywanie zbiornika mieszanką stabilizującą, o szerokości 0,2-0,3m, warstwami po ok. 0,4-0,5m, pamiętając o równomiernym napełnianiu osadnika wodą przystąpić do montażu studzienki rozdzielczej, pamiętając o jej dokładnym wypoziomowaniu wykonać podsypkę i obsypkę stabilizującą studzienki drenaż rozsączający instalować na głębokości 0,5-0,9m drenaż obsypać kruszywem o granulacji 16-32mm maksymalna długość jednej nitki drenażowej to 20m, a odstęp między nimi to 1,5m 

Typoszereg urządzeń:

Nazwa oczyszczalni Ilość użytkowników (RLM) Typ osadnika Pojemność osadnika/ów m3
EURO 2000 4 - 5 OS-PO-2000 2,0
EURO 3000 6 - 7 OS-PO2-3000 3,0
EURO PI 2000 4 - 5 OS-PI-2000 2,0
EURO PI 3000 6 - 7 OS-PI-3000 3,0

EURO SOLID 2000

 

4 - 5 OS-PO2-2000 2,0

EURO MASSIVE 3000

 

6 - 7 OS-PO3-3000 3,0
EURO 4000 8 - 10 2 x OS-PI lub 1 x OS-PO3 lub 1 x OS-POT 4,0
EURO 5000 11 - 12 2 x OS-PI lub 1 x OS-POT 5,0
EURO 6000 13 - 15 2 x OS-PI lub 1 x OS-POT 6,0
EURO 8000 13 - 15 3 x OS-PI lub 2 x OS-PO3 lub 1 x OS-POT 8,0
EURO 9000 13 - 15 3 x OS-PI lub 1 x OS-POT 9,0

 

Cechy układu:

  Monolityczny zbiornik - wykonany w technologii rotomouldingu. Gwarantuje to wysoką wytrzymałość, odporność na związki agresywne zawarte w ściekach oraz bardzo długi czas użytkowania. Do produkcji używane są tylko materiały spełniające surowe wymagania norm EU.   System z rozsączaniem - kompletny system wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty. Nie wymaga zasilania, charakteryzuje się niskimi kosztami i minimalnymi czynnościami serwisowymi. 
  Warunki gruntowo-wodne - system przeznaczony do montażu w dobrych warunkach, np. w piachach, gdzie nie występują wody podskórne.    Bez prądu - system nie wymaga zasilania energią elektryczną. Charakteryzuje się niskim kosztem eksploatacji oraz minimalnymi kosztami serwisowymi.
  BIO Preparaty - działanie oczyszczalni oparte jest na oczyszczaniu ścieków przez funkcjonujące w środowisku bakterie, nie występujące w wystarczającej ilości, dlatego też zalecane jest stosowanie aktywatorów biologicznych przy uruchamianiu oczyszczalni oraz w trakcje jej eksploatacji.    

 

Copyright © 2009-2024 ART-SANIT - Wszelkie prawa zastrzezone. Realizacja: strony internetowe bydgoszcz